Visie op leerlingenbegeleiding

We willen uitgroeien tot een school die rekening houdt met ieders talent en mogelijkheden. We creëren leermomenten door onze kinderen te helpen, te begeleiden en te sturen in hun ontwikkelingsproces.

We stelden als school een visie op. Deze visie omvat 4 begeleidingsdomeinen:

  • De onderwijsloopbaan
  • Leren en studeren
  • Psychisch en sociaal functioneren
  • Preventieve gezondheidszorg

U kan onze visie hier downloaden.

Sterk onderwijs

  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Nederlandstalig
  • Optimaal leerklimaat

De ouderraad

“Ook wij hebben een ouderraad, een topteam dat zich steeds graag inzet voor onze school.”

Contact informatie

secretariaat@prinsespaolaschool.be         02 761 75 31 contactpagina