banner

Elk puzzelstukje past in onze opbouw en thema’ s !

Het is leuk om dingen niet te kunnen, want dan kun je iets nieuws leren.

We streven naar duidelijke afspraken waarbij enerzijds het thema in de klas tot leven komt in de leergebieden Nederlands, wereldoriëntatie en muzische vorming en de uitstappen aansluiten bij het thema en anderzijds met het leerkrachtenteam bepaald werd welke thema’ s en welke leerstof aan bod komt in elke klas steeds rekening houdend met onze leerplannen. Een goed samenwerkende lerarengroep zorgt voor beter onderwijs.

Sterk onderwijs

  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Nederlandstalig
  • Optimaal leerklimaat

De ouderraad

“Ook wij hebben een ouderraad, een topteam die zich steeds graag inzet voor onze school.” De ouderraad

Snel contacteren

secretariaat@prinsespaolaschool.be           02 761 75 30