banner

Iedereen telt

Iedereen is anders, niemand is als jij. Iedereen is anders. Jij bent jou en ik ben MIJ.

Elk kind, elk personeelslid, elk familielid, elke ouder, elke bezoeker wordt steeds met respect behandeld. Het onthaal is een cruciaal moment. Oogcontact en eventueel knuffels bij jonge kinderen bevorderen het welbevinden. We stimuleren zelfstandigheid en geven elk kind maximale kansen om te groeien! We motiveren en waarderen elkaar voor ieders talenten zodat we een band van vertrouwen scheppen en een positief zelfbeeld hebben. Transparantie en aldus goede communicatie liggen aan de basis van een vlotte werking. We werken aan en streven naar een positieve familiale sfeer.

Sterk onderwijs

  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Nederlandstalig
  • Optimaal leerklimaat

De ouderraad

“Ook wij hebben een ouderraad, een topteam die zich steeds graag inzet voor onze school.” De ouderraad

Snel contacteren

secretariaat@prinsespaolaschool.be           02 761 75 30