banner

De wereld ligt aan onze nieuwsgierige voeten

Je kunt een kind iets leren, maar als je zijn nieuwsgierigheid weet te prikkelen, zal hij zijn leven lang blijven leren.

We voeden de kinderen op in hun eigen omgeving en nadien verruimen we hun wereld zodat ze verantwoordelijke wereldburgers kunnen worden met respect voor andere culturen.

Sterk onderwijs

  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Nederlandstalig
  • Optimaal leerklimaat

De ouderraad

“Ook wij hebben een ouderraad, een topteam die zich steeds graag inzet voor onze school.” De ouderraad

Snel contacteren

secretariaat@prinsespaolaschool.be           02 761 75 30