Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • De ouders
 • Het personeel
 • De lokale gemeenschap

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur.

Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

 • Het studieaanbod
 • Het schoolreglement
 • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
 • Welzijn en veiligheid op de school
 • Infrastructuurwerken
 • Het schoolwerkplan

Sterk onderwijs

 • Persoonlijkheidsontwikkeling
 • Nederlandstalig
 • Optimaal leerklimaat

De ouderraad

“Ook wij hebben een ouderraad, een topteam dat zich steeds graag inzet voor onze school.”

Contact informatie

contactpagina